ผลวิจัยชี้ดื่ม "น้ำอัดลม" วันละ 1 กระป๋องน้ำหนักอาจเพิ่ม 6.75 กก. ต่อปี

#1
Image
สาเหตุของการเพิ่มน้ำหนักมักมาจากอาหารที่ให้พลังงานสูง และมีปริมาณน้ำตาลสูงหนึ่งในอาหารที่มีน้ำตาลสูงหลายคนพยายามหลีกเลี่ยงก็คือ“ น้ำอัดลม” แต่บางคนก็คิดว่านี่แหละ ปริมาณพลังงานของน้ำอัดลมแต่ละกระป๋องไม่มากนัก ดื่มแค่วันละกระป๋องไม่น่าเป็นอะไร เล่นสล็อตแต่มีงานวิจัยยืนยันว่าเพียงแค่ดื่มน้ำอัดลมวันละกระป๋อง อาจส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จากสถิติของคนอเมริกันทั้งประเทศพบว่ามากกว่า เล่นสล็อต 15.8% ของการบริโภคน้ำตาลในอาหารส่วนใหญ่ของชาวอเมริกันคือน้ำอัดลมที่ไม่ได้ลดน้ำหนัก ปริมาณน้ำตาลในน้ำอัดลมหนึ่งหน่วยบริโภคเท่ากับ 47% ของปริมาณน้ำตาลที่เติมลงในอาหารที่เราควรบริโภคในหนึ่งวัน

ในแต่ละวันที่เราดื่มน้ำอัดลมโดยเฉลี่ยเราได้รับพลังงานประมาณ 54 กิโลแคลอรีต่อคนโดยน้ำอัดลม 1 กระป๋องจะให้พลังงานแก่ร่างกายเพิ่มขึ้น 150 กิโลแคลอรีหรือประมาณ 40-50 กรัมน้ำตาลในรูปของน้ำตาล น้ำเชื่อมข้าวโพด. ฟรุคโตสสูงหรือน้ำตาลเท่ากับ 10 ช้อนชาหากเราดื่มน้ำอัดลมวันละ 1 เล่นสล็อตกระป๋องอาจทำให้เรามีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 6.75 กิโลกรัมต่อปีเลยทีเดียว

นอกจากนี้เครื่องดื่มน้ำตาลที่เราควรระวังไม่แพ้มากกว่าน้ำอัดลม เล่นสล็อต หรือเครื่องดื่มรสหวานประเภทอื่น ๆ เช่นน้ำมะนาวหรือน้ำผลไม้สังเคราะห์ชามะนาวน้ำผลไม้เครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มอัดลมและไม่อัดก๊าซอื่น ๆ ดังนั้นควรลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุด ดื่มน้ำให้มากขึ้นกินผักผลไม้สดให้มากขึ้น และออกกำลังกายให้มากขึ้นก็จะช่วยควบคุมปริมาณน้ำตาลในร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

Re: ผลวิจัยชี้ดื่ม "น้ำอัดลม" วันละ 1 กระป๋องน้ำหนักอาจเพิ่ม 6.75 กก. ต่อปี

#2
Textbook guides are essential aids for any college course or discipline. All manners of learning from exam preparation or projects and assignments to self-study becomes easier with a collection of well-prepared textbook solutions. ScholarOn offers the best <a href="https://scholaron.com/textbook-solution ... cs-manuals"> accounting textbook solution guides online </a> like <a href="https://scholaron.com/textbook-solution ... 0132950381"> Solutions For Macroeconomics Principles Applications And Tools 7th Edition </a>.

Re: ผลวิจัยชี้ดื่ม "น้ำอัดลม" วันละ 1 กระป๋องน้ำหนักอาจเพิ่ม 6.75 กก. ต่อปี

#3
Textbook guides are essential aids for any college course or discipline. All manners of learning from exam preparation or projects and assignments to self-study becomes easier with a collection of well-prepared textbook solutions. ScholarOn offers the best <a href="https://scholaron.com/textbook-solution ... cs-manuals"> accounting textbook solution guides online </a> like <a href="https://scholaron.com/textbook-solution ... 1305259331"> Solutions For Managerial Economics 4th Edition </a>.

Re: ผลวิจัยชี้ดื่ม "น้ำอัดลม" วันละ 1 กระป๋องน้ำหนักอาจเพิ่ม 6.75 กก. ต่อปี

#4
Textbook guides are essential aids for any college course or discipline. All manners of learning from exam preparation or projects and assignments to self-study becomes easier with a collection of well-prepared textbook solutions. ScholarOn offers the best <a href="https://scholaron.com/textbook-solution ... cs-manuals"> accounting textbook solution guides online </a> like <a href="https://scholaron.com/textbook-solution ... 1439077955"> Solutions For Managerial Economics Book Only 2nd Edition </a>.

Re: ผลวิจัยชี้ดื่ม "น้ำอัดลม" วันละ 1 กระป๋องน้ำหนักอาจเพิ่ม 6.75 กก. ต่อปี

#5
Textbook guides are essential aids for any college course or discipline. All manners of learning from exam preparation or projects and assignments to self-study becomes easier with a collection of well-prepared textbook solutions. ScholarOn offers the best <a href="https://scholaron.com/textbook-solution ... cs-manuals"> accounting textbook solution guides online </a> like <a href="https://scholaron.com/textbook-solution ... 0132950992"> Solutions For Microeconomics 10th Edition </a>.

Re: ผลวิจัยชี้ดื่ม "น้ำอัดลม" วันละ 1 กระป๋องน้ำหนักอาจเพิ่ม 6.75 กก. ต่อปี

#6
Vitrified tiles
Glazed vitrified tiles
Digital vitrified tiles
Gvt tiles
Pgvt tiles
We are the best and largest manufacturer and exporter of Vitrified tiles , Glazed vitrified tiles , Digital vitrified tiles , Gvt tiles , Pgvt tiles . We also export it in every country of the world.